Din åsikt är viktig för oss hör av dig

Om du inte känner dig nöjd vill vi gärna få höra dina synpunkter så att vi kan förbättra våra tjänster. Vi tar ditt klagomål på allvar och utreder därför alltid ditt ärende. Vår kundtjänst kommer ge dig ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd.
Detta gör du i första hand genom att kontakta vår kundtjänst på telefon 0770 - 33 07 77 eller genom formuläret nedan.

Enklares Klagomålsansvarig

Är du inte nöjd med svaren och vill att en överordnad instans prövar ditt klagomål kan du vända dig till Enklares Klagomålsansvarig. Du kan maila till klagomal@enklare.se eller skicka brev till Enklare Ekonomi Sverige AB,

att. Klagomålsansvarig
Vasagatan 7
111 20 Stockholm
Lämna information om följande
  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter
  • Tjänst/produkt som ditt klagomål berör
  • Datum då problemet uppkom
  • En beskrivning av problemet/klagomålet
Om du fortfarande inte är nöjd

Är du inte nöjd med beslutet från Enklares Klagomålsansvig kan du höra av dig till:

Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se
Telefon: 08-508 860 00
Mail: arn@arn.se
Adress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 1010 23 Stockholm

Kostnadsfri vägledning kan också lämnas av den kommunala konsumentvägledningen eller Konsumenternas Bank- och finansbyrån www.konsumenternas.se

Enklare Ekonomi Sverige AB, org.nr 556975-4814, har tillstånd från Finansinspektionen avseende förmedling av konsumentkrediter och försäkringar enligt Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution och står under Finansinspektionens- och Konsumentverkets tillsyn.