LÖPANDE BOKFÖRING
MOMSREDOVISNING
ÅRSREDOVISNING
BOLAGSBILDNING
DEKLARATION
REVISION
BOKSLUT
LÖNEHANTERING
NYCKELTALSANALYS
 

 

 


MOMSREDOVISNING

Alla företag som bedriver momspliktig verksamhet måste redovisa momsen för staten
månadsvis eller årsvis. Detta styrs i första hand av omsättningens storlek.

De företag som redovisar momsen månadsvis, måste lämna in en skattedeklaration till
skatteverket senast 42 dagar efter månadsskiftet (i vissa fall 26 dagar efter månadsskiftet).

revision