LÖPANDE BOKFÖRING
MOMSREDOVISNING
ÅRSREDOVISNING
BOLAGSBILDNING
DEKLARATION
REVISION
BOKSLUT
LÖNEHANTERING
NYCKELTALSANALYS

Årsredovisning, löpande bokföring och deklaration i Stockholm hos BM Redovisningsbyrå

LÖPANDE BOKFÖRING

Löpande bokföring är den vanligaste tjänsten som vi erbjuder våra kunder.
Löpande bokföring är ett måste för alla som bedriver näringsverksamhet.

Enligt bokföringslagen måste alla kontanta in- och utbetalningar bökföras senast påföljande dag.
Andra affärshändelser skall bokföras så snart det kan ske.

revision